สนามเด็กเล่น | เครื่องเล่นสนาม | ของเล่นเด็ก | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม ของเด็กเล่น ห้อ หน้าแรก :: โปรโมชั่น :: วิธีเลื่อกซื้อของเล่นเด็ก :: วิธีการชำระเงิน :: ติดต่อเรา ::  Site map

  สินค้าใหม่แนะนำ

   สนามเด็กเล่น

   เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

รายการสินค้า


      สนามเด็กเล่นภายในอาคาร   Indoor playground

      สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง   Outdoor playground

      สนามเด็กเล่น   Playground

      ของเล่นพลาสติก   Plastic toys

      บ้านบอล   Ball Room

 

 

 

 
   บริษัท วาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
   88/140  ม. 7 ต. บางคูเวียง
   อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
  Tel  081-861-7617, 086-313-0003,    02-459-2164 Fax 02-459-2163

             

        จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปีของเครื่องเล่นสนาม สนามเด็กเล่น ในนามของ บริษัท วาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด เราขอนำเสนอ อุปกรณ์ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (Outdoor Playground), เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (Fitness-Gym), ของเล่นเด็กพลาสติก (Plastic Toy), ห้องบอล (Ball Room), ห้องนุ่มนิ่ม (Play Room), ห้องแห่งการเรียนรู้ (Edutainment Room), ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room),ห้องสมุด (Library Room), และบล็อกยางกันกระแทก (Para Block), ด้วยมาตรฐานและปลอดภัยสูงสุด เป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและการบริการเครื่องเล่นสนามของเราได้เป็นอย่างดีในตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

เครื่องเล่นสนาม สนามเด็กเล่น

  ประโยชน์ของเครื่องเล่นสนาม
  
ช่วยส่งเสริมและกระตุุ้่นพัฒนาการทั้งด้าน
  ร่างกายกล้ามเนื้อ จิตใจสมองของเด็กให้เกิด
  ความมั่นใจกล้าแสดงออกรู้จักเข้าสังคมม
ี  ระเบียบวินัยและรู้จักเรืองของการแบ่งบัน

สนามเด็กเล่น ของเล่น

     ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
    ทีมงานเราใช้วิศวกรเฉพาะทางโดยตรงใน
    การออกแบบของเล่น หลักที่จะตรวจสองเช่น
     1. เครื่องเล่นที่ปลอดภัยและเหมาะสม
         กับอายุของเด็ก
     2. พื้นสนามที่สามารถดูดซับพลังงาน
         เพื่อลดการบาดเจ็บจากการตก
     3. การติดตั้งที่ถูกวิธี
     4. การตรวจสอบและบำรุงรักษา
     5. การมีผู้ดูแลเด็ก ดูแลในขณะเล่น


เครื่องเล่นสนามในอาคาร

ชิงช้า สนามเด็กเล่น      สนามเด็กเล่นฝึกความเชื่อมั่นในตัวเองและ
    พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ที่แขน ขาให้แข็งแรง 
 
   


เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

    ห้องบอลฝึกการทรงตัวให้ดีขั้น ฝึกความเชื่อมั่นในตัวเอง
    ความกล้า และการตัดสินใจ


เครื่องเล่นสนามในอาคาร      สนามเด็กเล่นฝึกพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่  
    และฝึกทักษะการทำงานของร่างกาย และกล้ามเนื้อ

ของเล่นเด็ก พลาสติก      ของเล่นพลาสติกฝึกพัฒนาการด้านอารมณ์
    สังคมและสติปัญญา

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง1     เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้คล่องแคล่ว
    ฝึกการทรงตัวให้มั่นคง พัฒนากล้ามเนื้อOutdoor playground     เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งฝึกพัฒนาการรับรู้ความคิดฝันและเลียน     แบบจากของจริงทำให้เด็กรู้จักปรับสิ่งใหม่ให้เข้ากับสิ่งที่คุ้น
    เคยหรือรู้จักแล้ว คิดและเข้าใจตามที่เป็นจริง


สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง2     เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้คล่อง
    แคล่วฝึกการทรงตัวให้มั่นคง พัฒนากล้ามเนื้อสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง4     เครื่องเล่นสนามฝึกความกล้าและ
    การตัดสินใจพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ สนเามเด็กเล่น เครืองเล่นสนาม ของเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ของเล่นเด็ก Copyright & Reserved 2008 www.Playground-toys.com   Designed By Media Search Co.,Ltd.  กล้องวงจรปิด CCTV            Related links  
         

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง